Bio-Innovations is een jong bedrijf in biologische bestrijding. /

Bio-Innovations is a young company in biological control.


Wij geloven in de kracht van een sterk insect. /

We believe in the power of a strong insect.


Onze insecten

worden in popvorm verpakt in kartonnen kokers en verzonden naar de klant.

Op de verpakking staat beschreven onder welke omstandigheden onze insecten optimaal tot uitkomst komen. /
Our insects are packed in pupae form in cardboard tubes and shipped to the customer. The packaging describes the conditions under which our insects develop optimally.

Onze kokers

Verzenden wij in kartonnen dozen herkenbaar aan ons logo, zodat je bij de bezorging direct ziet dat het om insecten gaat [en dus voorzichtig behandelt]. /

Our tubes
We ship in cardboard boxes recognizable by our logo, so that you can immediately see that these are insects upon delivery [and therefore handle with care].
Onze dozen

Vullen wij met isolerende gerecyclede wol, prima bestand tegen allerlei weersinvloeden én goed voor het milieu. /

Our boxes
We fill with insulating recycled wool, which is highly resistant to all kinds of weather influences and good for the environment.

Onze bezorger

Brengt de insecten vervolgens naar de klant. We rijden zuinige routes en leveren de insecten op de juiste temperatuur bij de klant dankzij onze mobiele koeling aan boord. /

Our delivery person
Then brings the insects to the customer. We drive economical routes and deliver the insects to the customer at the right temperature thanks to our mobile cooling on board.

Onze wereld

Dragen wij een warm hart toe. We proberen in al onze processen rekening te houden met mens én milieu en kiezen graag voor duurzame opties zoals hergebruik, zuinig omgaan met energie en verpakkingen die weinig afval genereren. /

Our world
We give you a warm heart. We try to take people and the environment into account in all our processes and we like to opt for sustainable options such as reuse, economical use of energy and packaging that generates little waste.

Onze galmug,

de Aphidoletes aphidimyza is een échte bladluisbestrijder. In popvorm lijken ze onschuldig, maar de larven kunnen er wat van! /

Our gall midge, the Aphidoletes aphidimyza, is a real aphid killer. In pupal form they look harmless, but the larvae can do something!

Onze zweefvlieg,

de Episyrphus balteatus is ook bekend als 'pyama-zweefvlieg'. Dat klinkt heel onschuldig, maar ze legt haar eitjes tussen de bladluizen en de larve is een vraatzuchtige belager die haar prooi leegzuigt! /

Our hoverfly, the Episyrphus balteatus, is also known as 'pyjama hoverfly'. That sounds very innocent, but she lays her eggs between the aphids and the larva is a voracious predator that sucks her prey dry!

Onze stages

Ben je scholier of student? Spreekt biologie, entomologie, planten en dieren in het algemeen jou aan? Wil je ons meehelpen met bijdragen aan het succes van biologische bestrijding? Wij staan open voor jong talent. Neem contact met ons op over mogelijke stageplaatsen. /

Our internships
Are you a pupil or student? Does biology, entomology, plants and animals in general appeal to you? Would you like to help us contribute to the success of biological control? We are open to young talent. Contact us about possible internship positions.

Onze kennis

klanten ontvangen naast een goed product altijd advies en een kwaliteitsrapport. Wij delen onze kennis en helpen zo mee aan een betrouwbare bestrijding. /

Our knowledge
In addition to a good product, customers always receive advice and a quality report. We share our knowledge and thus contribute to reliable control.


en dat allemaal voor jou. /

and all for you.