Bio-Innovations is een jong bedrijf in biologische bestrijding.

Bio-Innovations is a young company in biological control.  

Wij geloven in de kracht van een sterk insect

We believe in the power of a strong insect
Wij zijn opzoek naar nieuwe collega's & nodigen jou uit om te solliciteren!

Onze jobs

Ben je technisch? Kan je goed organiseren? Verkopen? Of werk je graag met insecten?

Medewerker Techniek.pdf
Vacature officemanager.pdf
Vacature Medewerker verkoop-vertegenwoordiger.pdf
Vacature insectenkweker.pdf


Onze vacatures staan ook op Greenjobs.nl>

Ben je enthousiast, maar passen je wensen en kwaliteiten niet bij onze huidige vacatures? Geen punt! Leuk!

Mail ons je CV en motivatiebrief.

Het is belangrijk om in je sollicitatiebrief aan te geven: waar je interesses liggen, waarom je graag bij ons wilt komen werken en wat je beschikbaarheid is.
Onze insecten

worden in popvorm verpakt in kartonnen kokers en verzonden naar de klant.

Op de verpakking staat beschreven onder welke omstandigheden onze insecten optimaal tot uitkomst komen.

Our insects are packed in pupae form in cardboard tubes and shipped to the customer. The packaging describes the conditions under which our insects develop optimally.Onze kokers

Verzenden wij in kartonnen dozen herkenbaar aan ons logo, zodat je bij de bezorging direct ziet dat het om insecten gaat [en dus voorzichtig behandelt].

Our tubes
We ship in cardboard boxes recognizable by our logo, so that you can immediately see that these are insects upon delivery [and therefore handle with care].Onze dozen

Vullen wij met isolerende gerecyclede wol, prima bestand tegen allerlei weersinvloeden én goed voor het milieu.

Our boxes
We fill with insulating recycled wool, which is highly resistant to all kinds of weather influences and good for the environment.

Onze bezorger

Brengt de insecten vervolgens naar de klant. We rijden zuinige routes en leveren de insecten op de juiste temperatuur bij de klant dankzij onze mobiele koeling aan boord.

Our delivery person
Then brings the insects to the customer. We drive economical routes and deliver the insects to the customer at the right temperature thanks to our mobile cooling on board.Onze wereld

Dragen wij een warm hart toe. We proberen in al onze processen rekening te houden met mens én milieu en kiezen graag voor duurzame opties zoals hergebruik, zuinig omgaan met energie en verpakkingen die weinig afval genereren.

Our world
We give you a warm heart. We try to take people and the environment into account in all our processes and we like to opt for sustainable options such as reuse, economical use of energy and packaging that generates little waste.

Onze galmug,

de Aphidoletes aphidimyza is een échte bladluisbestrijder. In popvorm lijken ze onschuldig, maar de larven kunnen er wat van!

Our gall midge, the Aphidoletes aphidimyza, is a real aphid killer. In pupal form they look harmless, but the larvae can do something!

Onze zweefvlieg,

de Episyrphus balteatus is ook bekend als 'pyama-zweefvlieg'. Dat klinkt heel onschuldig, maar ze legt haar eitjes tussen de bladluizen en de larve is een vraatzuchtige belager die haar prooi leegzuigt!

Our hoverfly, the Episyrphus balteatus, is also known as 'pyjama hoverfly'. That sounds very innocent, but she lays her eggs between the aphids and the larva is a voracious predator that sucks her prey dry!


Onze sluipwesp

de Aphidius ervi staat bekend als een echte zoeker. Als het een bladluis vindt dan wordt deze geparasiteerd: ze legt haar eitjes in de buik van de bladluis. Als deze eitjes vervolgens uitkomen wordt de bladluis langzaam van binnenuit opgegeten! Wat overblijft is een opgezwollen bruine mummie.

The Aphidius ervi is known as a true seeker. If it finds an aphid, it will parasitize it by laying its eggs in the abdomen of the aphid. When these eggs hatch, the aphid is slowly eaten from the inside! What remains is a swollen brown mummy.


Kwaliteit

Wij kiezen bewust voor altijd goede kwaliteit bestrijders.

We consciously choose good quality beneficials at all times.
Onze stages

Wij bieden op dit moment twee type stages aan:

  • Stage office management (1 plaats beschikbaar)
  • Onderzoeksstage biologische bestrijders (2 plaatsen beschikbaar)

Voor meer informatie neem contact met ons op!

Ons Team

Ons team bestaat uit enthousiaste biologen, entomologen, dierverzorgers en studenten die samen een actieve bijdrage willen leveren aan het succes van biologische bestrijding. We delen de liefde voor natuur, duurzame producten, samenwerken, tuinieren en hands-on bezig zijn.

Our Team

Our team consists of enthusiastic biologists, entomologists, animal caretakers and students who together want to make an active contribution to the success of biological control. We share a love for nature, sustainable products, collaboration, gardening and being hands-on.