Wij zijn Bio-Innovations

Een jong, no-nonsense bedrijf dat zich specialiseert in de biologische bestrijding van bladluizen.

Wij hebben een visie en leveren met onze betrouwbare producten een bijdrage aan het succes van biologische bestrijding. We dringen hiermee het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug!

Wij dragen de wereld, het milieu, mensen en dieren een warm hart toe.

Wil jij weten wat wij doen om een positieve bijdrage te kunnen leveren?
Onze kokers

Verzenden wij in kartonnen dozen herkenbaar aan ons logo , zodat je bij de bezorging direct ziet dat het om insecten gaat [en dus voorzichtig behandelt].

We ship in cardboard boxes recognizable by our logo, so that you can immediately see that these are insects upon delivery [and therefore handle with care].
Onze dozen

Vullen wij met isolerende gerecyclede wol , prima bestand tegen allerlei weersinvloeden én goed voor het milieu.

We fill our boxes with insulating recycled wool, which is highly resistant to all kinds of weather influences and good for the environment.
Onze bezorger

Brengt de insecten vervolgens naar de klant. We rijden zuinige routes en leveren de insecten op de juiste temperatuur bij de klant dankzij onze mobiele koeling aan boord.

Our delivery person then brings the insects to the customer. We drive economical routes and deliver the insects to the customer at the right temperature thanks to our mobile cooling on board.Onze wereld

We proberen in al onze processen rekening te houden met mens én milieu en kiezen graag voor duurzame opties zoals hergebruik, zuinig omgaan met energie en verpakkingen die weinig afval genereren.

Dear world, we give you a warm heart. We try to take people and the environment into account in all our processes and we like to opt for sustainable options such as reuse, economical use of energy and packaging that generates little waste.

Hoe wij dat doen?

Wij 'produceren' (kweken, groeien) insecten! We hebben onze eigen kweekmethoden ontwikkeld waarbij de kwaliteit van een sterk, gezond insect voor ons op nummer 1 staat. In alle stapjes van het proces proberen we zo goed mogelijk voor ze te zorgen. Zo weten we zeker dat aleen de allerbeste, sterkste muggen, vliegen en wespen bij onze klanten terecht komen.

We voeren zorgvuldige kwaliteitscontroles uit en dat zie je terug: we zeggen niet voor niets 'We believe in the power of a strong insect'.
Onze galmug

de Aphidoletes aphidimyza is een échte bladluisbestrijder. In popvorm lijken ze onschuldig, maar de larven kunnen er wat van!

Our gall midge, the Aphidoletes aphidimyza, is a real aphid killer. In pupal form they look harmless, but the larvae can do something!
Onze zweefvlieg

de Episyrphus balteatus is ook bekend als 'pyama-zweefvlieg'. Dat klinkt heel onschuldig, maar ze legt haar eitjes tussen de bladluizen en de larve is een vraatzuchtige belager die haar prooi leegzuigt!

Our hoverfly, the Episyrphus balteatus, is also known as 'pyjama hoverfly'. That sounds very innocent, but she lays her eggs between the aphids and the larva is a voracious predator that sucks her prey dry!

Onze sluipwesp

de Aphidius ervi staat bekend als een echte zoeker. Als het een bladluis vindt dan wordt deze geparasiteerd: ze legt haar eitjes in de buik van de bladluis. Als deze eitjes vervolgens uitkomen wordt de bladluis langzaam van binnenuit opgegeten! Wat overblijft is een opgezwollen bruine mummie.

The Aphidius ervi is known as a true seeker. If it finds an aphid, it will parasitize it by laying its eggs in the abdomen of the aphid. When these eggs hatch, the aphid is slowly eaten from the inside! What remains is a swollen brown mummy.


Samen

Uiteraard doen we dit niet alleen. We zijn een jong, snel groeiend bedrijf en dat heeft zo zijn voor- én nadelen. De afgelopen jaren hebben we ons team flink zien groeien en ook nu nodigen we regelmatig nieuwe collega's uit! Aan onze vacatures en stageopdrachten kan je zien dat er vollop plannen zijn.

We hopen onze visie en missie de komende jaren kracht bij te zetten dankzij inzet van ons team, onze trouwe klanten en door te blijven innoveren. Doe je met ons mee?
Ons Team

Ons team bestaat uit enthousiaste biologen, entomologen, dierverzorgers en studenten die samen een actieve bijdrage willen leveren aan het succes van biologische bestrijding. We delen de liefde voor natuur, duurzame producten, samenwerken, tuinieren en hands-on bezig zijn.

Our team consists of enthusiastic biologists, entomologists, animal caretakers and students who together want to make an active contribution to the success of biological control. We share a love for nature, sustainable products, collaboration, gardening and being hands-on.